Küldetésnyilatkozat

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán létrehozott Nemzetközi Migrációkutatási Központ legfontosabb feladata az, hogy elősegítse a tudományos és oktatási együttműködést mindazon oktatók, kutatók és szakértők között, akik a nemzetközi migráció valamilyen aspektusával foglalkoznak.

A Központ célul tűzi ki a különféle tudományterületeken létrejött intellektuális erőforrások egyesítését abban a határozott meggyőződésben, hogy az interdiszciplináris együttműködés az oktatómunka minőségét és a kutatások hatékonyságát egyaránt erősíteni fogja.

A Központ - a Magyar Tudományos Akadémia 2005-ben megfogalmazott irányelveinek megfelelően - regionális kutatóhálózati központként kíván működni.

Céljai között különleges jelentőséget tulajdonít annak, hogy a Debreceni Egyetemet - ennek Bölcsészettudományi Karát - bekapcsolja a nemzetközi migrációs kutatások vérkeringésébe.
Debreceni Egyetem

Nemzetközi Migrációkutatási Központ
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Igazgató: Dr. Glant Tibor
Titkár: Dr. Vida István Kornél

Cím: Angol-Amerikai Intézet, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 73

Tel.: (52) 512-900 / 23093
Fax: (52) 512-746
E-mail: cimsunideb@gmail.com